loading...
فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات داک ایران DOCiran.com
عالم زاده بازدید : 175 یکشنبه 05 آبان 1392 نظرات (1)

 

جهت مشاهده قیمت و فهرست مطالب بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت DOCiran.com باز خواهد شد

 

پایان نامه قارچ

40برگ

پایان نامه نماتد چغندرقند

50 برگ

پایان نامه زرشک

45 برگ

پایان نامه حشرات آبزی

45 برگ

بررسی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی

83 برگ

نقش رویکرد زیست محیطی در شکل گیری توسعه پایدار کشاورزی

98 برگ

پایان نامه صفات تولیدی بز کرکی جنوب خراسان رضوی

120برگ

پایان نامه بیولوژی و فیزیولوژی گیاه چغندرقند

200برگ

پایان نامه جغرافیای اقتصادی کشاورزی

86 برگ

نماتدهای انگل گیاهی (سیب زمینی)

158برگ

پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

173برگ

پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

55 برگ

پایان نامه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران و ارائه راهکارهای توسعه صادرات

73 برگ

پایان نامه کشت بافت گیاهی

83 برگ

پایان نامه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار انسان

70 برگ

پایان نامه آفات گلخانه ای

63 برگ

پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر DPAR ) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی (آلیسین)

90 برگ

پایان نامه بررسی نماتدهای انگل گیاهی (سیب زمینی)

158برگ

پایان نامه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

108برگ

پایان نامه پروژه مکانیزاسیون

135برگ

پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد قدر ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه ای سفید

75 برگ

پایان نامه بررسی بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک

209برگ

پایان نامه باغهای متراکم یا پا کوتاه

50 برگ

پایان نامه بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

175برگ

پایان نامه بررسی بازار سبزیجات خشک

87 برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه سیستم های آبیاری تحت فشار

130برگ

پایان نامه بررسی و تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان

114برگ

پایان نامه سویا

216برگ

پایان نامه بررسی کشت هیدروپونیک و گیاه گلخانه ای

45 برگ

پایان نامه گیاه شناسی آرتميزيا

75 برگ

پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران

280برگ

پایان نامه اصول و پرورش کرم ابریشم

70 برگ

پایان نامه بررسی میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف (بررسی فتوسنتز و عوامل موثر بر فتوسنتز)

70 برگ

پایان نامه آفات و بیماریهای مهم درخت بید

98 برگ

پایان نامه آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

120برگ

پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمای ناشی از مایکوپلاسما مایکوئیدس واریته مایکوئیدس و مایکوپلاسما کاپری کولوم و اریته کاپری کولوم در گوساله ها و بزهای کشتار شده به روش PCR

165برگ

پایان نامه گاوداری

200برگ

پایان نامه پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی و عوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری (مطالعه موردی استاد تهران)

155برگ

پایان نامه بررسي اثر بقاياي گياهي كلزا، خاك ورزي و مقدار كود نيتروژن برگشت دوم پنبه در استان گلستان

110برگ

پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره جهاد كشاورزي بر روند مهاجرت روستائيان

170برگ

پایان نامه بررسي راندمان توليد علوفه در كشت مخلوط سويا و ذرت علوفه اي

70 برگ

پایان نامه مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

120برگ

پایان نامه پروژه تحقيقاتي بررسي آلودگي سالمونلايي در گربه هاي خانگي شهرستان كرج

45 برگ

پایان نامه كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نريان

106برگ

پایان نامه پارك جنگلي چيتگر

130برگ

پایان نامه بررسي نيازهاي اكولوژيكي ، فنولوژي و شناسايي تركيبات شيميايي گياه تاتوره Datura stramonium L

170برگ

پایان نامه سياه خروس قفقازي (پروژه رشته محيط زيست)

70 برگ

پایان نامه روش هاي تيمار آبي

60 برگ

پایان نامه قرنطينه نباتي و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي

90 برگ

پایان نامه گاوداري

200برگ

پایان نامه مناسبات شهرها و روستاها

80 برگ

پایان نامه بررسي وضعيت صنوبر كاري هاي انجام شده در استان

250برگ

پایان نامه بررسي ريشه دهي در ارقام مختلف انگور

100برگ

پایان نامه حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

100برگ

پایان نامه نقش ريشه و پايه هاي درختان ميوه در سازگاري با عوامل محيطي

40 برگ

پایان نامه عكس العمل جوانه زني 4 نوع بذر چمن ( Festuca aurindinaceae , Lolium prenne , Poapratensis , Cynodon dactylon )

90 برگ

پایان نامه عكس العمل جوانه زني 4 نوع بذر چمن ( Festuca aurindinaceae, Lolium prenne , Poapratensis , Cynodon dactylon )

46 برگ

پایان نامه روند توسعه روستايي در دهستان كبود گنبد شهرستان كلات نادر

160برگ

پایان نامه اثر تزريق آهن بر مقادير هماتولوژيك ، آهن سرم خون , رشد و سلامت در گوساله‌هاي نوزاد شيري

170برگ

پایان نامه غني سازي گاز CO2 و تأثير آن بر روي فرآيندهاي زيستي گياه (همراه با فايل پاورپوينت 20 اسلايد)

40 برگ

پایان نامه چگونگي ساخت دراورهاي چوبي در كارگاه صنايع چوب

26 برگ

پایان نامه بررسي تثبيت بيولوژيك نيتروژن در اثر همياري سويه هاي مختلف باكتري آزوسپريلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تكنيك N15

180برگ

پایان نامه تغييرات محتواي آمينو اسيدهاي آزاد ، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

80 برگ

پایان نامه بيماري ارگوت و ارتباط آن با صنايع دارويي و پزشكي

40 برگ

پایان نامه شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل(Glycine max L.)

210برگ

پایان نامه بررسي سنجش ترس و اضطراب در حيوان

86 برگ

پایان نامه بررسي برآورد وراثت پذيري از طريق همبستگي فنوتيپي بين نتايج و خويشاوندان و برادران و خواهران تني در چهار نژاد كبوتر ايراني

84 برگ

پایان نامه تأثير استرس تاريكي و سرما روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي يونجه و خارشتر

70 برگ

پایان نامه پروتئين هاي مرتبط با بيماري زايي (كارشناسي ارشد)

70 برگ

پایان نامه بررسي ميزان تابعيت وزن جوجه ها از والدين و ميزان همبستگي درون خويشاوندي در چهارده توده كبوتر ايراني

90 برگ

پایان نامه بررسي اثر الگوي كاشت و تراكم بوته روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت سيلويي درمنطقه ورامين

110برگ

پایان نامه برخي از استانداردهاي ASAE در زمينه ماشين هاي كشاورزي

60 برگ

پایان نامه اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ، انسولین ، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

110برگ

پایان نامه اثر استفاده از گوانيدينواستات به عنون جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

115برگ

پایان نامه اثر تاريخهاي مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهاي اميد بخش منطقه ورامين

100برگ

پایان نامه اكولوژي ويروس ها

62 برگ

پایان نامه ويروس هاي آنفلونزا (در مرغداري)

109برگ

پایان نامه قارچ

70 برگ

پایان نامه راهكارهاي مبارزه با قاچاق محصولات كشاورزي در ايران از ديدگاه اساتيد كشاورزي

150برگ

پایان نامه تاريخچه و ارزش اقتصادي و غذايي انگور

70 برگ

پایان نامه بررسي نقش شركت هاي تعاوني روستايي دررفع و حل مشكلات و معضلات دامداريها

150برگ

پایان نامه اثر تنش خشكي بر جوانه زني گندم

80 برگ

پایان نامه بررسي برخي خصوصيات اكولوژيكي گونه زيره سفيد (Cuminum setifolium) در خراسان

114برگ

پایان نامه بررسي برخي خصوصيات اكولوژيكي گونه زيره سفيد (Cuminum setifolium) در خراسان

114برگ

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 155
 • کل نظرات : 8
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 31
 • آی پی امروز : 44
 • آی پی دیروز : 91
 • بازدید امروز : 134
 • باردید دیروز : 683
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 1,419
 • بازدید ماه : 4,494
 • بازدید سال : 11,547
 • بازدید کلی : 249,748